Start


EUSL Logo

EUSL Consulting

Digital Assistent – När det är avgörande att göra rätt från början

En del av EUSL Core 

Care to Change the World

EUSL Logo

Introduktion

EUSL Consulting togs fram av ett påkommet behov av att göra rätt från början. Konsten att göra rätt från början ter sig oftast väldigt självklar, men av erfarenhet så kommer det oftast genom insikt. Trots bättre vetande är det sällan lika enkelt i praktiken. Ska vi vara grunden för morgondagens inkluderande och jämställda samhälle så måste man börja med sig själv, det är faktiskt helt avgörande för att lyckas. 

EUSL Consulting är en fristående organisation under EUSL Core som ser till att den dagliga verksamheten sköts på rätt sätt, inklusive Human Resources, allt rörande ekonomi, externa avtal och asset management. En klustrad verksamhet som hanterar allt tänkbart och avlastar övriga verksamheter på ett fantastiskt sätt. Man kan kalla det för en digital assistent som har koll på i princip allting som berör bolaget. 

Mer om EUSL Consulting EUSL Logo

Även för våra medlemmar

EUSL Consulting hanterar i första hand den interna verksamheten men sträcker även ut en hand till medlemmar i European Social Label. Vi kan här bistå med saker som för våra medlemmar ibland tar tid eller i värsta fall scenarion där ’systemet’ sätter sig på tvären. Det kan vara en nyutexaminerad företagare från vårt entreprenörsprogram Social Green House som ska köra taxi, men får inget fordon utan att pantsätta både sig själv och sitt hem. Vi vill även bistå den idéburna sektorn med liknande hjälp, så det är bara att kontakta oss!

För externa intressenter Social Green House EUSL Logo

För den idéburna verksamheten

EUSL Consulting vill inte hävda att det är precis så här men anar åtminstone vart det lutar åt. ASF, Arbetsintegrerande Sociala Företag, är eldsjälar som vill göra så mycket för någon annan att de i många fall glömmer bort sig själva. Hemsidor som ser utdaterade ut, personalfrågor som inte reds ut, manuellt arbete som annars skulle kunna digitaliseras och mycket mer. Det är kostnader som stiger helt i onödan och här kliver EUSL Consulting gladeligen in och bistår er med de behov som finns. I början brukar det handla om att släcka bränder men allt eftersom så växer det till en mer stabil plattform av arbetsverktyg vilket gör att även ASF företagen början bli mer stabila i sin dagliga drift. Som vi ser det är det ett absolut måste att uppfattas som trygg och stabil, inte minst för de medarbetare som är med i verksamheten! 

Besök gärna Skoopi på länken intill för att läsa mer om sociala och arbetsintegrerande företag. Nyttig läsning för alla!

Skoopi
Samarbetsorganisationen för de sociala arbetskooperativen

Skoopi – extern länk

Kooperation och Kooperativa företag
Läs mer om deras betydelse och varför de är så viktiga

Kooperativa företag – extern länk EUSL Logo

EUSL Core
Verksamhetsfabriken

EUSL Core är ett av fyra konglomerat under European Social Label.  Syftet med EUSL Core är att producera verksamheter som på något sätt knyter an till European Social Label. Det kan vara genom att vara en förebild för hur koncepten kan appliceras inom en viss bransch, genom att aktivera fler delar så som utbildning eller för att bara tillgodose ett behov. 

EUSL Core är uttalat till för att gå i vinst, vilket är lite ovanligt i sammanhanget då flera av de övriga inriktningarna mångt och mycket är idéburna. Men att vara vinstdrivande är inte negativt i sammanhanget utan visar mer att om EUSL Core klarar det så klarar även andra att kombinera sunt företagande med att hjälpa människor i utanförskap till en bättre vardag. 

EUSL Core

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, har vi kanske brustit i något? Oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via hemsidan!

Kontakta oss
sv_SESwedish